Loading...

ROV TJENESTER
Inspeksjon av bl.a. fortøyninger, fiskeoppdrettsanlegg, propeller, skipsskrog, kaianlegg, brygger.
Survey – Opprydding av fiskebruk – Undervannsfilming – Akvakultur

OM OSS

HISTORIKK

Braaten Marine Historikk

Braaten Marine AS ble etablert i 2015.

Vårt personell har mange års erfaring med forskjellige ROV systemer. Vi har også erfaring med ROV audit-offshore.

Vårt fartøy har primært arbeidsområde mellom Rogaland og Sogn og Fjordane. Våre ROV system er portable og har i utgangspunktet ingen geografisk begrensning.

ROV

ROV

Dybdebegrensning: 800 m
Fart: 3 knots (varieres)
Vekt 70 kg
Payload 12 kg
Thrusters:8x T110 HV (10x option)
Power 10x 750 W
Control System V8 360° Freedom
Diagnostics ROV Analyser Software
Operating Temp. -5°C to 40°C

FARTØY

Fartøyet vårt, Tor 3, er en tidligere båt hos kystverket, den er 15 meter lang, har stor last og slepekapasitet, utstyrt med kran og 2 stk vinsjer samt stor luftkompressorkapasitet på ca. 5 m3 som kystverket bl.a. har benyttet til boring av sjømerker.

 

Vårt personell bor på fartøyet og dette gjør at vi er fleksible og kan mobilisere på kort varsel

SERVICE OG TJENESTER

Inspeksjon av fortøyninger med rapportering

Inspeksjon av propeller, skipsskrog og ror

Notinspeksjon

Opprydding/lokalisering av havbruk

Fjerning/opprydding av trosser.

Braaten Marine har utstyr til å kutte trosser på opptil 80mm.

Survey

Bunnkartlegging, posisjonsjering. Vi benytter programmet Spoton surveysystem, en ideell programvare for synkronisert datainnsamling og automatisert rapportering

Inspeksjon av bryggeanlegg, kaianlegg

Undervanns film- og fotografering

REFERANSER

Tidligere oppdrag:

Marine Harvest Norway AS region sør lokalitet Svåsand – fortøyningsinspeksjon (2016)

Marine Harvest Norway AS region sør lokalitet Oksen – fortøyningsinspesjon (2015)

Marine Harvest Norway AS region sør lokalitet Bastlid – fjerning av 50mm trosser på 400 meters dyp (2015)

Seabased AB – Inspeksjon/installering av bølgekraftverk i Smøgen, Sverige (2015)

iSurvey Group –  Offshore relaterte ROV operasjoner/utleie av utstyr (2015)