ROV TJENESTER
  Inspeksjon av bl.a. fortøyninger, fiskeoppdrettsanlegg, propeller, skipsskrog, kaianlegg, brygger.
Survey - Opprydding av fiskebruk - Undervannsfilming - Akvakultur