Service og tjenester

Inspeksjon av fortøyninger med rapportering
 braatenmarine 025
Inspeksjon av propeller, skipsskrog og ror
Inspeksjon av propeller, skipsskrog og ror
Notinspeksjon
maerer1

 

Opprydding/lokalisering av havbruk
 garn
Fjerning/opprydding av trosser.
ROV

Braaten marine har utstyr til å kutte trosser på opptil 80mm.

Survey
Fartøyet

Bunnkartlegging, posisjonsjering. Vi benytter programmet Spoton surveysystem, en ideell programvare for synkronisert datainnsamling og automatisert rapportering

Inspeksjon av bryggeanlegg, kaianlegg
 bryggeanlegg
Undervanns film- og fotografering
braatenmarine 022